Kleinschalige Waterkracht

NL     EN     FR

terug terug

TECHNIEK: LOW TECH MEETS HIGH TECH

 

waterrad techniek

Elk waterrad dat Gratia Hydro bouwt is maatwerk. De historie en huidige situatie van de waterloop bepalen welk systeem het beste past. Bij een verval tot drie meter en een debiet vanaf 500 liter per seconde is dit een onder- of middenslagrad. Bij een verval boven de drie meter en een debiet tot 1 m3 per seconde is dit meestal een bovenslagrad.

In alle gevallen installeren wij een industriële tandwielkast om het toerental van het waterrad te verhogen tot een toerental dat geschikt is voor de generator. Industriële tandwielkasten werken stil, efficiënt en betrouwbaar.

Gratia Hydro maakt gebruik van verschillend types generatoren: permanent magneet, synchrone en asynchroon. Elke oplossing kent haar eigen voor- en nadelen. De experts van Gratia Hydro geven advies over de juiste oplossing voor elke situatie.

De combinatie waterrad-tandwielkast-generator vormt het hart van de installatie. Om alles optimaal te laten werken moeten ook sluizen, kroosroosters, besturing en netkoppeling in orde zijn. Gratia Hydro brengt alles in beeld en houdt de regie over het hele project, zodat kwaliteit gewaarborgd is.