Kleinschalige Waterkracht

NL     EN     FR

terug terug

MOULIN GARNAUD

 

onderslag waterrad moulin garnaud

De eigenaar wilde graag zo veel als mogelijk aan de goede zaak bijdragen en milieuvriendelijk elektriciteit produceren. Het bestaande waterrad leek hem daarvoor heel geschikt. Enige jaren ervoor waren de schoepen nog vervangen. De as was modern, dus een ideale situatie.

Uit de eerste video bleek al snel dat er voldoende water was, maar dat het rad zo langzaam draaide. De eerste vraag was waar dat aan kon liggen. Eerst maar een meer water. Het toerental nam toe tot een operationeel toerental, maar ruim onder de maat voor een onbelaste situatie.

Bij het eerste bezoek bleek als nel dat het rad stevig in het onderwater liep; zeker 60 cm. Veel te vee voor een rad met rechte schoepen. Vervolgens bleek dat odner het rad helemaal geen geleiding zat. Al het water dat neit door het rad wilde kon er met gemak onderdoor. De oplssing was dan ook snel duidelijk en bestond uit 3 stappen:

  1. de kleine dam verderop verwijderen waardoor het water makkkelijke weg stroomt,
  2. het rad als geheel verhogen zodat het niet in het onderwater draait,
  3. een geleiding maken zodat het water niet onder het rad kan wegspoelen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en draait het rad met een vermogen van 4 kW. Potentieel zou er meer in de locatie hebben gezeten, maar gegeven de omstandigehden is dit voldoende. Het gaat vaak niet op maximaal rendement, maar om een goede opbrengst tegen accpetabele kosten.