Kleinschalige Waterkracht

NL     EN     FR

terug terug

MILIEU EN DUURZAAMHEID

 

waterrad milieu en duurzaamheid

Elke opgewekte kWh aan groene energie scheelt ongeveer een halve kilo CO2. Bij een waterrad gaat het dan al gauw om meerdere tonnen CO2 per jaar. Een gemiddelde installatie van 7 kW wekt 50 MWh per jaar op en bespaart dus 25 ton CO2. Een goed ontworpen waterkrachtinstallatie wekt jaarlijks gemiddeld 80% van de maximaal haalbare stroom op. Dat betekent dat de materialen die in de installatie verwerkt zijn maximaal effectief gebruikt worden. Ter vergelijking: Bij windenergie ligt dit tussen de 20 en 25% van de maximum en bij zonne-energie op zo’n 10%.

Een waterrad is 100% veilig voor vissen. Er ontstaan geen drukverschillen of hoge snelheden die de vissen fataal kunnen worden.